Beszámoló a II. Gyergyói Diákkonferenciáról

A II. Gyergyói Diákkonferencia elsődleges célcsoportja, azok a Gyergyó-medencei fiatalok, akik egyetemi éveik ideje alatt más városokban tartózkodnak, és munkájukat szívesen bemutatnák egy konferencián diáktársaik és egy szakmai bizottság előtt. A diákkonferenciák célja, hogy a gyergyói diákok megismerjék egymás érdeklődési területét illetve bemutathassák saját munkájukat.

Ezek mellett lehetőséget biztosít a konferencia arra, hogy a helyi intézmények, szervezetek és diákok között szakmai kapcsolatok alakuljanak ki, melyek a későbbiekben is hasznosak lehetnek. A konferencián szakmai előadások kerültek bemutatása. Ez a legfőbb tevékenység, mely az előadó diákok tapasztalatszerzéséhez járul hozzá, fejlesztve a fiatalok előadó készségeit.

2diakkonferencia csoportkep

A II. Gyergyói Diákkonferencia 2016. szeptember 24-én került megszervezésre. A konferencián két szekcióban összesen nyolc előadást hallhattak a jelenlevők. A segítő szakok szekció előadásainak témái a következők voltak:

 • A boldog időskorhoz vezető út
 • „Fessünk Álmokat!” és ami mögötte van
 • Tanulási stílus és oktatási módszerek összehasonlító elemzése az elemi oktatásban.

A történelem társadalomtudomány szekció diákelőadásai pedig:

 • A Nyugat kulturális és gazdasági hanyatlása
 • Gyergyószék diáktanácsai (és problémáik)
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia bukása és Magyarország helyzete a XX. század első felében.
 • "Rólad beszélni sem szabad, 1956"
 • „Száz évvel ezelőtt szépapám rossz időben rossz helyen”

Mindkét szekció diákelőadásait szakmai bizottság értékelte. Hozzászólásaikkal bátorították a diákokat, kutatásaik, előadásaik továbbgondolásában segítettek. A szakmai bizottság tagjai:

 • Segítő szakok szekció: dr. Szentes Liza, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar; drd. Portik Erzsébet Edit, doktorjelölt, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola; drd. Simon Kinga Katalin, doktorjelölt, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola; Jánosi-Rekeczki Kata, nevelési tanácsadó, Hargita Megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ;
 • Történelem társadalomtudomány szekció: dr. Bernád Rita-Magdolna, Gyulafehervári Római Katolikus Érsekség, főegyházmegyei főlevéltáros; drd. Abrudbányai-Győri Tamás, doktorandusz, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; drd. András Szabolcs, doktorandusz, BBTE Ökumené Doktori Iskola; drd. Nagy József, doktorandusz, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet.

Az előadások közben összesen négy plenáris előadás volt, melyeket gyergyói fiatal kutatók tartottak. Az előadások témái a következők:

 • Az aranysakál (Canis aureus L.) térhódítása, státusza és jelentősége Romániában
 • „Hallgatni arany, beszélni ezüst?” Házastársi kommunikáció vizsgálata Székelyföldön
 • Egyenlő emberi jogok kontra történelem – az együttélés generációkon átívelő vizsgálata egy Mezőség-széli vegyes faluban
 • Kollektív emlékezet és történetírás. A második világháború emlékezete Gyergyóban.

A konferencia nagy érdeklődésnek örvendett, az eseményen mintegy 46 regisztrált személy vett részt, közöttük egyetemisták és középiskolások, fiatal kutatók, szociális szervezetek és közintézmények képviselői, településvezetők, érdeklődők.

A rendezvényt a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezte, főtámogatója a Bethlen Gábor Alap, támogató partnerünk a Gyergyói Szemle Egyesület, támogatói a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány voltak.

Fodor Rita
programfelelős

Támogatóink

bga szemle

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Gyergyóújfalu Község Önkormányzata