A folyóiratról

Székelyföldön jelenleg egyre több régiónak van saját folyóirata, többé-kevésbé tudományos jelleggel, melyek közül sajnos egyiket sem a Gyergyói-medencében adják ki. Ezért e vidék problémái ritkán kerülnek lencsevégre az ezekben megjelenő munkákban.

Különszámmal útjára induló folyóiratunk célja a Gyergyói-medence társadalmi és gazdasági kérdéseinek, problémáinak tudományos-ismeretterjesztő jellegű feldolgozása. A tanulmányok, írások a Gyergyói-medencét érintő kérdésekre, kihívásokra adhatnak választ, amelyek a helyi társadalom számára egy-egy társadalmi és gazdasági kérdésben szolgálhatnak útmutatóul, továbbá a széles közönségnek olyan ismereteket továbbíthatnak, amelyeket a helyi médiából nem szerezhetnek be.

A szerkesztőbizottság közel negyven gyergyói származású kutatót keresett fel, akiknek visszakapcsolása által pótolható bizonyos fokig a társadalmi tőke hiánya a térségben. Erősíthetjük a térségbe irányuló tudástranszfert általuk, hiszen többen rangos tudományos intézményekben dolgoznak. A többletvéleményekből fakadhatnak azok a gondolatok, amelyek helyi problémáinkra adhatnak választ.

A folyóirat motivációt jelenthet az egyetemi hallgatók számára, mint publikációs felület, hogy Gyergyó térségével kapcsolatos kutatási témákat válasszanak egyetemeiken.

A kutatási projektek által egy belső diskurzus fejlődhet ki az itthoniak és az ideiglenesen vagy végleg elszármazottak között. Az információs hálózat kifejleszti a képességet a problémák megoldására, segít tágabban rálátni a saját helyzetünkre. A folyóirat körül kibontakozó információáramlás megnyilvánulhat mindenki fele támogatóstruktúraként, mert együttes cselekvést feltételez.

Az eszmecserék, az alapos kutatások kifejlesztik a cselekvésre való készenlét képességét. Mindezt egy közös tanulási folyamatként is felfoghatjuk. Ezzel együtt a területi identitás erősödése elvezet közös stratégiák kitermeléséhez. Fontos a helyi problémák kritikai, összetett vizsgálata, amit a folyóiratban megjelenő tudományos értekezések jelentenének. A valós tények ismerete konszenzusos gondolkodásra és konszenzusos cselekvésre ösztönöz. Így előbukkanhatnak a jövő lehetőségeinek keretei, megjelenhetnek az ötletek, megoldási javaslatok. Ennek következménye az akciótervek kidolgozása.

Miért kell a térség összefogjon? Mert a felzárkózás csak térségi léptékű, összetett társadalmi fordulat eredményeként indulhat be, amiben kohéziós erőként jelenhet meg egy folyóirat, aminek létrejötte csak széleskörű összefogással valósulhat meg.

A folyóirat évente két alkalommal gyűjtené egybe a térséggel kapcsolatos és a térség számára hasznos írásokat öt fő témakörben: történelem, gazdaság, természettudományok, néprajz, művészet és irodalom, szociológia.

A szerkesztőbizottság nevében:
Nagy József, főszerkesztő.

 

 

  1. A folyóirat célja a Gyergyói-medence társadalmi és gazdasági kérdéseinek, problémáinak tudományos-ismeretterjesztő jellegű feldolgozása. A tanulmányok, esszék, problémafölvető, elemző, kritikai írások a Gyergyói-medencét érintő kérdésekre, kihívásokra fognak választ adni. Ezek a helyi társadalom számára egy-egy társadalmi és gazdasági kérdésben útmutatóul fognak szolgálni, továbbá a széles közönségnek olyan ismereteket továbbítanak, melyeket a helyi médiából nem szerezhetnek be.
  2. Fontos célkitűzésünk, hogy az új médiumok (televízió, internet) megjelenése és elterjedése révén erősödő tájékozódás- és tudásorientáltságra is reagáljunk. Tervezzük egy populáris gyergyói internetes fórum kialakítását, ahol a helyileg termelt tudás összegyűjthető, rendszerezhető és a hálózati működést kihasználva hatékonyan továbbítható.
  3. Székelyföldön jelenleg egyre több régiónak van saját folyóirata, többé-kevésbé tudományos jelleggel, melyek közül sajnos egyiket sem a Gyergyói-medencében adják ki. Ezért e vidék problémái ritkán kerülnek lencsevégre az ezekben megjelenő munkákban. Ebből kiindulva folyóiratunknak egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a medence történelmének, gazdaságának, kultúrájának, tudományos és művészeti életének képviseletét egy reprezentatív fórumon keresztül ellássa, fejlődését elősegítse. Célunk e tekintetben kettős: egyrészt a helyi tudásalapú életvitel ösztönzése, a színvonalas közösségi élet regenerálása, másrészt a régió jellegzetességeiről összegyűjtött tudásnak a magasabb szakmai fórumok és más régiók felé való közvetítése, azaz a régió „külképviseletének” ellátása.
  4. Évtizedek óta jellegzetes tendencia, hogy a gyergyói származású magasan képzett szakemberek, kutatók a nagyvárosi centrumok felé orientálódnak, elhagyják a régiót, mivel kevés az olyan helyi, regionális intézmény, projekt, fórum, ahol magas szakmai képesítésüket kihasználva a medence javára dolgozhatnak. A szerkesztőbizottság ezért közel negyven gyergyói származású kutatót keresett fel, akiknek bekapcsolása által fokozható a társadalmi tőke áramlása a térségben. Általuk is erősíthetjük a térségbe irányuló tudástranszfert, hiszen többen rangos tudományos intézményekben dolgoznak. Célunk, hogy az elszármazott kutatók, művészek, szakemberek, szellemi és társadalmi tőkéjét a gyergyói élet javára kamatoztassuk. Emellett fontos számunkra, hogy a helyi értelmiséget is bevonjuk a munkába. Ösztönözni kívánjuk a regionális, nem feltétlenül szakmai, műkedvelői jellegű kutatást, és segíteni kívánjuk a helyi kutatók fejlődését. A folyóirat tartalmai és műfaji struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy az ne csak a magasan képzett olvasók számára legyen élvezhető és befogadható.
  5. A folyóirat révén biztosítani fogjuk az egyetemi hallgatók számára a publikációs felületet azért, hogy egyrészt Gyergyó térségével kapcsolatos kutatási témákat válasszanak egyetemi szakjaikon, másrészt, hogy amennyiben kutatási témájuk nem kapcsolódik szorosan Gyergyóhoz, annak tanulságai a lapban való publikálással Gyergyó javára felhasználhatóak legyenek. Munkánk során ugyanakkor mobilizálni kívánjuk a közép- és általános iskolákat is, például művészeti, kutatási, gyűjtési pályázatok kiírásával, illetve tehetséggondozási projektek előkészítésével. A folyóiratnak így oktatási, nevelési célzata is van, mely elő fogja segíteni, hogy a régió diákjai hozzájáruljanak a társadalmi tőke újratermeléséhez, illetve hogy a régió tudatos, tájékozott, egymás és a régió iránt felelős felnőttekké váljanak.
  6. A folyóirat célkitűzése, ahogy a fentiekből is látható, nem pusztán szakmai, hanem társadalmi. A kutatási projektek által belső diskurzus fejlődhet ki az itthoniak és az ideiglenesen vagy végleg elszármazottak között, ugyanakkor új dimenzióba helyezhetik a helyi értelmiség összefogását és a helyi kulturális és társadalmi élet regenerálódását. Az információs és közösségi hálózat kifejleszti a képességet a problémák közös megoldására, segít tágabban rálátni a saját helyzetünkre
  7. Miért kell a térség összefogjon? Mert a felzárkózás és az elszigeteltség megszüntetése csak térségi léptékű, összetett társadalmi fordulat eredményeként indulhat be, amiben kohéziós erőként, gyújtópontként jelenhet meg a folyóirat és az általa generálni kívánt szakmai, társadalmi, kulturális regenerálódás. Ennek létrejötte csak széleskörű összefogással valósulhat meg. Európa-szerte a tudás decentralizációjának tendenciája figyelhető meg. Hiszünk abban, hogy a helyi értékek megőrzése mellett képesek leszünk meghatározó, új értékek létrehozására.

A Szerkesztőbizottság

A lap kiadásának támogatói:

  • Bethlen Gábor Alap
  • Gyergyóremete Önkormányzata

ISSN: 2393-5677

A folyóiratról

Folyóiratunk célja a Gyergyói-medence társadalmi és gazdasági kérdéseinek, problémáinak tudományos-ismeretterjesztő jellegű feldolgozása. A tanulmányok, írások a Gyergyói-medencét érintő kérdésekre, kihívásokra adhatnak választ, amelyek a helyi társadalom számára egy-egy társadalmi és gazdasági kérdésben szolgálhatnak útmutatóul, továbbá a széles közönségnek olyan ismereteket továbbíthatnak, amelyeket a helyi médiából nem szerezhetnek be.

Támogatóink

bga szemle

Gyergyóremete Község Önkormányzata

Gyergyóújfalu Község Önkormányzata